1. Hjem
  2. Vi søker ny medarbeider
Vi søker ny medarbeider - headerbilde

For å settte turstien og turveien, tydeligere på dagsorden trenger vi en person med bred kunskap om sti, ferdsel i kulturlandskap, utmark og verneområder, naturmangfold og klimatilpassinger, grunneiers rettigheter, allemansretten, sikkerhet og grad av tilgjengelighet. Det er tre prosjekt du vil få ansvar for, Kyststi Jæren, Friluftslivets ferdselsårer og kartlegging av tilgjengelighet i friluftsområdene. Vi er et Kommunalt Felleskap og har tett samarbeid med våre åtte kommuner, Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland. Frivillige lag og organisasjoner, våre kollegaer i friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund, er også viktige samarbeidspartnere for oss. Og du? Du er den perfekte kollegaen for oss . . tulla, du blir mottatt av en helt alminnelig  gjeng som er litt i overkant glad i å sørge for at vi kan ferdes i naturen.
Har du lyst å bli med, eller kjenner du noen som kan ha lyst å søke? 
Her er annonsen 2-årig prosjektstilling Sti og turvei