Ordførertur til Stormorfossen

Ordfører Gunn Iversen Stokke inviterer til tur til Stormorfossen onsdag 7. juni, med avgang fra Aunan kl. 18.00.

Naturlos 2023 for Ofoten og Sør-Troms er klar

Årets Naturlos med en rekke turforslag til inspirasjon og motivasjon ligger klar på Midtre Hålogaland friluftsråd sin hjemmeside: Naturlos 2023 - Midtre Hålogaland Friluftsråd (halogaland-friluftsrad.no)

Støtte til strandrydding også neste år

Denne uka mottok Karmøy kommune melding om at en nok en gang får 500 000 kroner fra Handelens Miljøfond til strandrydding i 2024.

Bli med på gratis friluftskole i august

Finnskogen friluftsråd har arrangert friluftskole tidligere, og her er bilde fra et tidligere år.

Siden 1. mars 2022 har
0
strandryddere deltatt på
0
ryddedugnader og ryddet
0
Kg strandsøppel

Dette vil vi jobbe med i 2023

Drift av uteområder, åpne varmestuer, aktivitetsdager, strandrydding  

Dette er bare litt av alle arbeidsområdene vi har. Fullstendig arbeidsprogram for 2023  finner du i Årsmelding 2022. Drift av uteområder består av vedlikehold av stier, vasking av toaletter, ettersyn av søppelkontainere. Åpne varmestuer er et populært tilbud for turfolk.  Varmestuer finner du på sentrene våre - se egen side SENTER.  Strandryddeaksjoner går heile året på ulike områder.