1. Hjem
  2. Turtips
  3. Områder
  4. Melsvatnet

 

BNE_8781rs-web.jpg

Melsvatnet ligger i Time kommune, langs Fv 506, mellom Bryne og Ålgård.  Turveien rundt vannet er ca 4 km lang.  Hver 500 m er markert for dem som liker å vite hvor langt en har gått.  Området er mye brukt året rundt, både til trimturer og familieturer

Parkering og toalett
Her er tre parkeringsplasser. Den største er i østre enden av vannet, mot Ålgård. I tillegg er det en langs søndre del av vannet og en helt mot vest mot Bryne. Toaletter finner du på østre og søndre parkeringsplass. Der finner du også infotavler med kart over området.

Tilgjengelighet
Området er prioritert med hensyn til universell utforming/ høy grad av tilgjengelighet og all tilrettelegging her blir vurdert med hensyn dette.  Ikke alt er eller blir tilgjengelig, men målet er å gi ett godt tilbud for flest mulig.  Det er merket på kart hvor det er for stor stigning for manuell rullestol.  Se også tilgjengelighet.no

Natur og opplevelse
Naturen rundt Melsvatnet varierer mellom skog og hei. Det er anlagt flere sittegrupper langs turveien, både i skogen og med utsikt over vannet.  På nordøstsida av Klubben kan du gå innover ett stykke på turvei og finne en idyllisk rasteplass ved vannet. Fine lekemuligheter og klatremuligheter i skogen. Ballanseløypa langs turveien i skogen, kan være en fin utfordring for store og små. 

Det er fritt fiske med stang fra land og det er fine plasser å forsøke fiskelykken. Det er badeplass ved parkeringsplassene. I sommerhalvåret er det baderampe ut i vannet på badeplassen ved den midterste parkeringsplassen.  
Ved østre delen av vannet er det sletter som er egnet for å slå opp telt.  Mange skoleklasser bruker området til utflukter. Her er det også det er det anlagt bålplass. Regler for bålbrenning gjelder og en må til enhver tid vurdere brannfaren i terrenget før en etablerer bål.  Herfra kan en gå merket sti
opp til Brunshammeren.  

 

Det er  sauer på beite for å hindre gjengroing. Ta hensyn til dyrene. Det er båndtvang for hund heile året i området

 

Koordinater midtre parkeringsplass UTM- posisjon 32V Ø 313476 N 6513830

 

UU – angitt på kart og registrert på www.tilgjengeliget.no  Melsvatn