1. Hjem
  2. Om oss

 Om Jæren Frilfutsråd

Jæren Friluftsråd er et av de eldste eksisterende interkommunale samarbeidsutvalg i Jær-regionen. I 1950 ble Nord Jæren friluftsråd opprettet. I 1972 skiftet rådet navn til Jæren friluftsråd og ble et interkommunalt samarbeidsorgan for kommunene Randaberg, Sola, Stavanger Sandnes, Gjesdal. Klepp, Time og Hå. Fra 2022 er organisasjonsformen Kommunalt oppgavefelleskap og Samarbeidsavtale datert 1. januar 22, erstatter de gamle vedtektene.

Finansiering

Friluftsrådets virksomhet finansieres gjennom kontingent fra medlemskommunene, administrasjonstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund, drift- og prosjektstøtte fra Rogaland Fylkeskommune, prosjektstøtte fra Statsforvalteren i Rogaland, Miljødirektoratet og ulike tilskuddsordninger.

Styre og representantskap.

Representantskap og styre består av 8 medlemmer hver,  og begge er er oppnevnt av medlemskommunene og velges for den kommunale valgperioden.

Administrasjon og drift.

Jæren Friluftsråd har 9 fast ansatte. Kontor og lager er på Vibemyr i Sandnes. Friluftsrådet forvalter i dag ca. 35.000 da friområder fordelt over hele Jæren. Våre oppgaver er å sikre nye områder, legge til rette for brukerne, sørge for at områdene fungerer som rekreasjonsområder og at naturkvalitetene ikke blir ødelagt.

Samarbeid

Friluftsrådet samarbeider med en rekke instanser utenom medlemskommunene. 

Kontakt- og fakturainformasjon:

Besøks og postadresse:  Jæren Friluftsråd,  Nikkelveien 4, 4313 Sandnes

Tlf. 51 66 71 70

E-post: post@jarenfri.no

Org.nr:  970 920 706

Faktura skal sendes inn via EHF, men kan alternativt sendes som pdf-vedlegg til faktura@jarenfri.no om EHF ikke er tilgjengelig.