DSC_0356.jpg

Jærstrendene er 7 mil lange. Jæren Friluftsråd har tilrettelagt ca. 2,5 mil av disse for turgåing og naturopplevelse. Sammen med våre eierkommuner, Rogaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, staten og private har Jæren Friluftsråd lagt til rette for at du skal få å gå tur langs de flotte strendene på Jæren.

Jærstrendene består av rullestein- bergstrand og sandstrender. Landskapet er spesielt både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Store deler av kyststrekningen fra Tungenes i nord til Eigersund grense inngår i Jærstrendenes landskapsvernområde.
   
Jærstrendene er kjent for sitt rike fugleliv, og Revetangen er en viktig rasteplass for fugletrekket. Dette innebærer bl.a. at det er båndtvang for hund hele året. Noen steder finner vi områder hvor plantelivet er fredet og det er forbud mot plukking av blomster. Vegetasjonen i sanddyneområdet er sårbar og vi henstiller til publikum om å ta hensyn til dette når en ferdes i områdene.

Jæren Friluftsråd har lagt til rette parkeringsplasser, toaletter, renovasjon og merkede stier for å gjøre det enkelt for publikum å ta seg ut i det fri.

Allemannsretten gir deg lov til å ferdes i naturen, men husk at du som bruker av naturen også har ansvar og plikter.

Turmuligheter.

Jærstrendene er det store utfartsområdet i regionen . Hovedaktiviteten er turgåing , men når forholdene ligger til rette, kan en oppleve et yrende badeliv. Det er naturopplevelsene publikum søker – havet i storm og stille – dynamikken i sanddyneområdene, fugle- og plantelivet. Lakse-fiske i Figgjo-elva og sjøfiske fra moloene i båthavnene. Reve er også populæret hos fiskeinteresserte.
Kyststrekningen er godt egnet til turbruk både sommer og vinter. Fine utgangspunkt er: Sandestranden, Vistestranden, Solastranden, Ølberg, Vigdel, Hellestø/Byberg, Sele båthavn, Borestranden, Orrestranden, Refsnes, Brusand og Ogna. Vi oppfordrer publikum i størst mulig grad å bruke selve strandflaten. Gå minst mulig i sanddynene.

 Bading

Jærstrendene er populære badestrender, men havet står rett inn og det er sterke strømmer langs land som lager utgående strømkorridorer, rip current.  Se etter skilt med beskrivelser