Dersom du har appen Rydde installert på din telefon, kan du også bruke Meld fra om "Forsøplet område, større gjenstander, båtvrak og strandinger av døde dyr/fugl"

Bli med | Aksjoner - Rydde