1. Hjem
  2. Kalender

Agenda hausten 2023

 

Friluftsfyret Kvassheim og Friluftshuset på Orre:

Ope kvar laurdag og sundag kl 11.00-16.00 

 

Friluftstunet i Brekko:

Ope første søndagen i månaden.

 

Friluftsdagar i Brekko:

 

3. september: Natt i naturen og orienteringsløype.

1. oktober: Mat på bål og stormkjøkken

5. november : Snekre fuglekasser og lage fuglemat

3. desember: Juleverkstad

 

Alle friluftsdagane har fokus på mestring, leik og bruk av sansane i naturen. Bål, varm grill og gratis pinnebrød på alle friluftsdagane.

 Kyrkja har ikkje gudstenestar i kapellet hausten 2023.