1. Hjem
  2. Strandrydding
  3. Rydd i Tide

Rydd i Tide (før Rydd Norge)

Jæren Friluftsråd ble i 2021 tildelt oppgaven som administrator for prosjekt Rydd i Tide – Rogaland et prosjekt som er finansiert av Handelens Miljøfond. Prosjektet har som mål å rydde prioriterte områder av den ytre kysten i Rogaland hvor frivillige ofte ikke kommer til. Det være seg rydding i områder som ligger utilgjengelig til, i verneområder med restriksjoner, eller steder hvor søppelet er av en slik art at det kreves tyngre utstyr for å bli fjernet. I disse områdene, fra Røvær i nord til Jøssingfjorden i sør vil det nå bli ryddet av firma som har spesialisert seg på slik oppdrag. I Rogaland ble det i perioden 2021-2023 ryddet nesten 85 tonn søppel av tre ulike firma som fikk tildelt hvert sitt område. Dette arbeidet er nå ferdig, og prosjektet går over i neste fase.

I juni 2023 ble det derfor lyst ut del to av Rydd Norge programmet hvor det skal ryddes ytterligere områder samt vedlikeholdsrydding i perioden 2024-2025 med opsjoner på ytterligere tre år. Kontrakter er nå tildelt, og i Rogaland vil det bli ryddet av In The Same Boat.

I april 2024 byttet programmet navn fra Rydd Norge til Rydd i Tide.

En av oppgavene til Jæren Friluftsråd er å koordinere arbeidet til disse aktørene med det fantastiske arbeidet alle de frivillige i Rogaland fra nord til sør gjør i kampen mot marin forsøpling. Rydd Norge programmet er derfor ikke en erstatning til den frivillige ryddingen, men et svært godt supplement!

Har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt med Arve på tlf. 47236013 eller e-post arve.jaatun@jarenfri.no

RiT_hmf.png  

Klikk på kartet under for å se de prioriterte områdene i Rogaland for 2021-2023 og 2024-2025