Priser 2023

   

Friluftsfyret Kvassheim - Assistentboligen - Overnatting

Døgnpris ukedak        8 senger Kr 2800
                                  12 senger Kr 3600

Helg fredag-søndag    8 senger Kr 5600
                                   12 senger Kr 7200

Leie sengetøy og handklær, kr 200 pr sett. (må bestilles) til bestillinger@jarenfri.no