1. Hjem
  2. Ølberg camping
  3. Sesongplasser

Sesongplass 2023

Vi har ingen ledige sesongplasser for 2023

De som har hatt sesongplass for siste år hos oss, har mulighet til å forlenge avtalen ett år om gangen. Fristen for å melde fra om en vil videreføre avtalen eller ei, er 1. mars. Plassene som blir ledige etter det, vil bli fordelt etter trekning blant nye søkere. 

Søknadsfristen for sesongplass 2024 er 1. mars 24. Vi åpner for søknader 2 januar 2024, alle som søker innen 1. mars, stiller likt i trekning av ledige plasser. Trekning blir foretatt  i første del av mars. Vi trekker de ledige plassene, og vi trekker en venteliste.  Alle som har søkt får beskjed om de har fått plass eller ei.

 

        Sesongen er fra 10. mai til 30. august.   
Pris 2023: Kr 7 200,- inkl strøm.